تیپ های شخصیتی درون گرا وبرون گرا در دانش آموزان دختر

انتشارات دانش بنیان مهر بزودی کتاب مشترکی از خانم ها فاطمه صفاری ومژده اردلانی با عنوان “تیپ های شخصیتی درون گرا وبرون گرا در دانش آموزان دختر” منتشر خواهد کرد  دراین کتاب آمده است :

مطالعه شخصیت اجازه داده است که ادراک انسان مورد توجه قرار گیرد و راههای کمک به افراد برای سازگاری با الزامهای زندگی گسترش یابد

نوجوانی یک انتقال بسیار دشوار است و مهارتهای مقابله فرد هنوز به طور کامل شکل نگرفته اند و تعغییرات جسمی همگام با بلوغ، فشار عادت کردن به نقش ها و مسئولیت های جدید را افزایش می دهد.

یکی از مسائلی که بیشتر در دوره نوجوانی مطرح می شود این موضوع است که یک نوجوان در کدام دسته از تیپ های شخصیتی قرار می گیرد تا با توجه به آن علل رفتاری و عملکرد های او را در گذشته، حال و آینده بررسی و پیش بینی کرد.

تیپ های شخصیتی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند: ۱- تیپ شخصیتی درون گرا ۲- تیپ شخصیتی برون گرا می باشد

ویژگی مهم اخلاقی که باز هم در دوره نوجوانی مطرح و مهم می باشد ویژگی عزت نفس یا خود پنداره است؛ یعنی اینکه نوجوان چه تصوری از خودش دارد و چه مقدار برای خود ارزش قائل است

نمونه مورد بررسی در این کتاب نشان داد که افراد برون گرا و با عزت نفس بالا بیشتر است که این نتیجه نسبی است.

به طور کلی بررسی این ویژگی ها می تواند نوجوان را کمک کند که با شخصیتی سالم و به دور از انحرافات اخلاقی و …. پا به عرصه ای دیگر از زندگی یعنی جوانی و بزرگسالی گذارد.

دانلود کتاب از طاقچه 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *