جامعیت انسان کامل

کتاب  ارزشمند «جامعیت انسان کامل»:بررسی تناقضنمایی جامعیت انسان کامل میان ابعاد بشری و حقانی که با قلم  آقای دکتر محمد مهدی منادی نگاشته شده است بزودی توسط انتشارات دانش بنیان مهر منتشر خواهد شد

از جمله مباحثی که بسیاری از اندیشمندان و ارباب علوم را بر آن داشته تا به واکاوی چیستی و حقیقت آن بپردازند، موضوع انسان کامل است که این موضوع در علم عرفان اسلامی، در جایگاه دومین موضوع اصلی این علم بعد از مسئله توحید و وحدت شخصیه وجود قرار دارد. یکی از فروعات بحث شده و مورد سؤال در انسان کامل، مسئله وجود جنبه‌های بشری و حقانی در انسان کامل بوده که عالمان را بر ارائه تحلیل‌های متعدد از چگونگی جمع این دو جنبه در انسان کامل واداشته است. این موضوع در علم عرفان، به صورت سازگار با دیگر مؤلفه‌های این علم، دارای پاسخی فنی و متقن می‌باشد که در این کتاب، ابتدا در قالب فصلی مجزا، مبانی و پیش‌نیازهای تصویر این موضوع جهت پاسخ به این مسئله ارائه گردیده است و سپس در فصول دیگر، به تبیین و نحوه جمع این دو جهت در انسان کامل و حل تعارض ظاهری و احتمالی آن پرداخته شده است. به امید آن‌که این نوشتار، پاسخ‌گوی بخشی از دغدغه‌های ذهنی برآمده از موضوع انسان کامل و فروعات آن باشد.

لینک دانلود کتاب در طاقچه 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *